ฉันควรได้รับเงินเท่าไร?

calcuation.jpg

ค่าจ้างหรือค่าแรงกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ  ขึ้่นอยู่กับว่าคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานของสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือกฎหมายของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) อายุของคุณ (มีค่าจ้างหรือค่าแรงที่ต่ำกว่าสำหรับคนหนุ่มสาวเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อายุ 21 ปีขึ้นไป) และคุณได้รับค่าจ้างตามค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างที่กำหนด (หมวดหมู่กว้าง ๆ สำหรับเงื่อนไขและค่าแรงในการจ้างงานที่ชอบด้วยกฎหมาย) หรือข้อตกลงการเจรจาวิสาหกิจ (Enterprise Bargaining Agreement - EBA)  

หน้านี้จะมีลิงก์เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่คุณควรได้รับ หากคุณคิดว่าคุณได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าที่ควรและต้องการให้เราช่วยเหลือ คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าคุณควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด  

ระบบของสหพันธรัฐหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย?

 ระบบ กฎหมายในสถานที่ทำงานของ ออสเตรเลีย ระดับชาติหรือสหพันธรัฐ  ครอบคลุมธุรกิจและองค์กร (และพนักงานขององค์กรนั้น ๆ) ที่ดำเนินการในฐานะ

บริษัทจำกัด ที่ดำเนินกิจการด้านการค้าหรือการเงิน (เช่น Smith Pty Ltd ทำการค้าในฐานะ Jane’s Café)

หุ้นส่วนจดทะเบียน (เช่น Smith Pty Ltd และ Bob Smith ทำการค้าในฐานะ Jane's Café)

ทรัสต์จดทะเบียน (เช่น Smith Pty Ltd ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินของ Smith Family Trust ทำการค้าในฐานะ Jane's Café)

สมาคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งดำเนินกิจการด้านการค้าหรือการเงิน

ระบบกฎหมายในสถานที่ทำงานของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ครอบคลุมธุรกิจและองค์กร (และพนักงานขององค์กรนั้น ๆ) ที่ดำเนินการในฐานะ

ผู้ค้ารายเดียว (เช่น Jane Smith ทำการค้าในฐานะ Jane’s Café)

หุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน (เช่น Jane และ Bob Smith ทำการค้าในฐานะ Jane’s Café)

ทรัสต์ที่ไม่จดทะเบียน (Jane และ Bob Smith เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของ Smith Family Trust ทำการค้าในฐานะ Jane’s Café)

 สมาคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ทำกิจการด้านการค้าหรือการเงิน

อายุและค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดโดยกฎหมายการจ้างงานของทั้งสหพันธรัฐหรือรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย นี่คือค่าจ้างที่จ่ายก่อนที่จะมีการเก็บภาษีใด ๆ ไม่ควรมีใครได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง   อย่างไรก็ตามในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย การทำงานในบ้านหรืองานเกษตรกรรมอาจได้รับค่าจ้างต่ำกว่า หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ โปรดแจ้งรายละเอียดของคุณที่นี่ เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีแก่คุณได้

ภายใต้กฎหมายสถานที่ทำงานของสหพันธรัฐหรือออสเตรเลีย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันสำหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คือ

อายุ อัตราขั้นต่ำต่อชั่วโมง อัตราไม่ประจำ   (เพิ่ม 25%)
ต่ำกว่า 16

$7.48

$9.35

16

$9.62

$12.02

17

$11.75

$14.69

18

$13.89

$17.36

19

$16.77

$20.97

20

$19.86

$24.83

21 และมากกว่า

$20.33

$25.41

ภายใต้กฎหมายสถานที่ทำงานของเวสเทิร์นออสเตรเลีย อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันสำหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คือ

อายุ อัตราขั้นต่ำต่อชั่วโมง อัตราไม่ประจำ   (เพิ่ม 20%)
ต่ำกว่า 16

$8.20

$9.84

16

$10.25

$12.30

17

$12.30

$14.76

18

$14.35

$17.22

19

$16.40

$19.68

20

$18.45

$22.14

21 และมากกว่า

$20.50

$24.60

โปรดทราบว่าเนื่องจากผู้ฝึกงานและผู้เข้าฝึกหัดจำนวนมากยังเป็นเยาวชน ดังนั้นจึงอาจมีอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกันสำหรับผู้ฝึกงานและผู้เข้าฝีกหัด สิ่งเหล่านี้ระบุไว้ในอัตราค่าจ้างที่กำหนด (ดูด้านล่าง) หรือข้อตกลงการเจรจาวิสาหกิจ (ดูด้านล่างเช่นกัน)

อัตราค่าจ้างที่กำหนดหรือข้อตกลงการเจรจาวิสาหกิจ?

หากคุณมีจดหมายหรือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการจ้างงานของคุณ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างของคุณและวิธีการกำหนดค่าจ้าง ตัวอย่างเช่น:

  • ค่าจ้างขั้นต่ำของสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (ดูด้านบน)
  • อัตราค่าจ้างที่กำหนดของสหพันฐรัฐออสเตรเลียหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (ซึ่งครอบคลุมงานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหรืออาชีพต่าง ๆ) หรือ
  • ข้อตกลงการเจรจาวิสาหกิจ (EBA) ซึ่งโดยทั่วไปเป็นข้อตกลงที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมของสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เพื่อให้ครอบคลุมค่าจ้างและเงื่อนไขของผู้ที่ทำงานในธุรกิจ บริษัท หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับ อัตราค่าจ้างที่กำหนดของสหพันธรัฐออสเตรเลีย มีอยู่ที่นี่ และ ที่นี่สำหรับรายการอัตราค่าจ้างที่กำหนดของสหพันธรัฐทั้งหมด ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Ombudsman - FWO) มีฟังก์ชันเว็บไซต์ที่คำนวณว่าควรได้รับค่าจ้างเท่าใดและ สามารถใช้ออนไลน์ได้ที่นี่ คุณสามารถโทรหาผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมได้ที่ 13 13 94   คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลด คำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและสิทธิในการทำงานอื่น ๆ ของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมได้ที่นี่.

มีข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ อัตราค่าจ้างที่กำหนดของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มีรายละเอียดที่นี่ และ  นี่คือรายการอัตราค่าจ้างที่กำหนดของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียทั้งหมด.  คุณยังสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Wageline ได้ที่หมายเลข 1300 655 266 (8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ หรือ 9.00 น. ถึง 16.30 น. วันอังคาร)

ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อตกลงการเจรจาวิสาหกิจ (EBA's) สหพันธรัฐ สามารถดูได้ที่นี่ และคุณสามารถ ค้นหา EBA's ของสหพันธรัฐทั้งหมดทางออนไลน์ที่นี่

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงินที่คุณควรได้รับ โปรดแบ่งปันรายละเอียดบางอย่างกับเราทางออนไลน์ที่นี่ โดยเราจะรักษาเป็นความลับและจะติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือ