ไทย

เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้อีกต่อไป หากคุณมีคำขอความช่วยเหลือ หากคุณตกเป็นเหยื่อของการขโมยค่าจ้าง โปรดติดต่อ Wageline ที่หมายเลข 1300 655 266 หรือ Fair Work Ombudsman ที่หมายเลข 13 13 94

Pay Rights (ดูลิงค์นี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรา) สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องแก่คนทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมค่าจ้าง

วิดีโอด้านล่างนี้สามารถเปิดฟังการอ่านเนื้อหาของไซต์นี้เป็นภาษาไทยได้  หากคุณมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือต้องการฟังเสียงภาษาไทย <คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นได้ที่นี่>

การโจรกรรมค่าจ้างคืออะไร?

การโจรกรรมค่าจ้างเกิดขึ้นเมื่อนายจ้างจงใจทำสิ่งต่อไปนี้

จ่ายเงินให้คนงานน้อยกว่าที่ควรได้รับ

ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินกองทุนเงินเกษียณ - การจ่ายเงินสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุเหล่านี้เป็นภาคบังคับ

ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างสำหรับเวลาที่ทำงานเพิ่ม รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ การทำงานเพิ่มหรือนอกเวลาทำงาน

ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างสำหรับวันลาส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาอื่น ๆ ที่พนักงานมีสิทธิพึงได้

ปฏิเสธที่จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงหรือเงินจ่ายพิเศษที่ยังติดค้างซึ่งอยู่ภายใต้อัตราค่าจ้างที่กำหนด สัญญาหรือข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น ค่าเดินทาง

ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าประสบการณ์การทำงาน การทดลองงานหรือการฝึกอบรม

หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างต้นนี้เกิดขึ้นกับคุณ แสดงว่าคุณถูกโกง!

นี่เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมและไม่ควรเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อติดตามเงินที่อาจจะติดค้างคุณอยู่คืนมา หรือเพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมจากผู้อื่นในอนาคต

คุณต้องการรู้ว่าคุณควรได้รับเงินเท่าไรหรือไม่? หากต้องการ ไปที่ลิงค์นี้

คุณต้องการทราบวิธีการติดตามเงินที่ติดค้างคุณคืนหรือไม่? หากต้องการ ไปที่ลิงค์นี้

หากคุณต้องการแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดไปที่ลิงค์นี้

asian_worker.jpg

การหักลดหย่อนตามกฎหมายสําหรับค่าจ้างในระบบของรัฐ