ฉันจะได้รับเงินที่ยังติดค้างฉันอยู่ได้อย่างไร?

asian_power.jpg

หากคุณต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้เงินค่าจ้างที่ยังติดค้างคุณอยู่คืนมา จะเป็นทั้งการช่วยเหลือตัวคุณเองและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อในอนาคตอีกด้วย

ในการเริ่มต้นคุณควรมีข้อมูลต่อไปนี้ให้มากที่สุด เช่น

ชื่อและที่อยู่นายจ้างของคุณ

ใบแจ้งยอดเงินเดือนล่าสุดของคุณ

วันที่เริ่มต้นทำงานกับนายจ้างของคุณ

วันที่สิ้นสุดการทำงานกับนายจ้างของคุณ (หากการจ้างงานของคุณสิ้นสุดลง)

สัญญาจ้างงานหรือหนังสือแต่งตั้งของคุณ (ถ้าคุณมี)

อัตราค่าจ้างที่กำหนดหรือข้อตกลงวิสาหกิจของคุณ (ถ้าคุณทราบ)

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำ - ไม่ว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย(ดูรายละเอียดที่นี่) - และการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามเงินที่ติดค้างคุณคืน

คุณสามารถกรอกเรื่องราวของคุณทางออนไลน์ได้ที่นี่ แล้วเราจะติดต่อกลับพร้อมทางเลือกและวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้

หรือ

คุณสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกเหล่านี้ได้ดังนี้

หากคุณเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอยู่แล้วคุณสามารถติดต่อสหภาพเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ รายละเอียดการติดต่อสหภาพแรงงานในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอยู่ที่นี่.

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่คุณต้องการจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อรับความช่วยเหลือ คุณสามารถโทรหา  สายด่วนสหภาพแรงงานออสเตรเลียที่หมายเลข 1300 486 466 หรือ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณที่นี่ แล้วเราจะช่วยคุณให้ได้รับความช่วยเหลือ

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและต้องการรับคำแนะนำด้านกฎหมาย คุณสามารถติดต่อ บริการด้านกฎหมายการจ้างงานของชุมชนในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย คือ Green Circle เราสามารถช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือนั้นได้โดยกรอกรายละเอียดของคุณที่นี่ (หรือคุณสามารถไปที่ Green Circle ได้โดยตรงโดยติดต่อที่นี่ หรือโทรหมายเลข (08) 6148 3636

หากคุณทราบว่าการจ้างงานของคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานของสหพันธรัฐ คุณสามารถขอรับการสนับสนุนจาก ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม รายละเอียดการติดต่อที่นี่ หรือโทรไปที่หมายเลข 13 13 94. 

หากคุณทราบว่าคุณได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการจ้างงานของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย คุณสามารถ ติดต่อ Wageline (รายละเอียดออนไลน์ที่นี่) หรือโทรหมายเลข 1300 655 266 (8.30 น. ถึง 16.30 น. วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ หรือ or 9.00 น.  ถึง16.30 น. วันอังคาร)

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐหรือรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โปรดพิจารณาแบ่งปันรายละเอียดโดยเราจะเก็บเป็นความลับได้ที่นี่